Írások

Szabad játék és kreativitás a kezdetektől

Mi a szabad játék?

Önmagáért beszél. A gyermek spontán játékkezdeményezéseit, a körülötte lévő világ természetes és saját igény szerinti kicsomagolását rejti. Jelentősége abban áll, hogy saját belső világát is bontakoztatja, próbálgatja, megéli, átéli át- és újraértelmezi általa. Ez egy ősi folyamat, a gyermekek életét egészében szövi át baba koruktól fogva. Ebben zavar akkor keletkezhet, ha ennek feltételeit a szülő később, az óvónő nem teremti meg, például kellő idő biztosításával. Továbbá ha túlirányítja, kiölve ezzel a természetes megismerési vágyat és készséget. A játék a gyermekek természetes életformája.

Mire jó?

  • A játék alkalmazkodási eszköz. Gondolkodást, megismerési folyamatot, önkifejezô-készséget és az alkotóképességet segíti.
  • A játék alkalmazkodási eszköz az evolúció folyamatában.
  • A játék hatálytalanítja a szorongást, félelmet.
  • A játék során a gyermek gyakorolja, tökéletesíti különféle képességeit.
  • A játékban a gyermek megszemélyesíti, megeleveníti világát, vágyait, szándékait és levezeti indulatait.
  • A játék viselkedési normákat közvetít.
  • A játék során kibontakozik a személyiség és oldódnak a gátlások.

Jelentősége

Szabad játékidő, testközelség, érintések, ölbeli játékok, beszélgetés, mese, énekszó, ezek azok az egyszerű, mégis nagyszerű dolgok, melyeket a gyermekkorban nyújthatunk az emberpalántáknak, megalapozva ezzel későbbi BOLDOGulásukat. Vekerdy Tamás pszichológusnak egy művészetpedagógiai fórumon elhangzott gondolata is erre utal, miszerint az érzelmi intelligencia nyolcvan százalékban határozza meg a későbbi boldogulást, míg az iskolákban belénk töltött ismeretanyag sikeres elsajátítása csak húsz százalékot vet a latba. 
Az érzelmi nevelés a születéstől kezdődik, az első években kialakult bizalom, nyitottság, a velünk született alkotóképesség megőrzése egy életre szól. Ne feledjük, hogy a nyelvi kommunikációt megelőzi az anya- gyermek közötti érzelmi kommunikáció! 
Az önfeledt játékos percek, az egymásra figyelés és a testközelség megélése a mindennapokban, melyeket az ölbeli játékok magukban rejtenek, hatással vannak az érzelmi intelligencia alakulására, a művészeti nevelésre és az értelmi fejlődés különböző területeire.

Kreativitás

A kreativitás bennünk van születéstől fogva, megőrzése viszont nem mindig sikerül. Fejlesztés ebben az esetben csak annyit jelent, hogy az ez irányban kialakult gátlásokat oldhatjuk. Szülői és pedagógiai feladatunk tehát a kezdetektől fogva az, hogy ne gátoljuk a gyermekek alkotóképességét, hanem adjunk teret és időt! a szabad játékra és az ötletek kiteljesedésére. A kreativitás az élet összes területét átszövi. Ma már a lexikális tudáshoz könnyű hozzáférni, a rugalmas gondolkozásmódot viszont utólag nem igazán lehet pótolni, pedig ez ma meghatározó szempont, szinte egyetlen kiugrási lehetőségünk, bármilyen szakterületen dolgozunk is. A művészeteknek ezért óriási szerepe van a személyiségfejlődésben.

Ölbeli játékok - nagymamáink kreatív öröksége

Szűkös időkben az emberek találékonyabbak, a felgyorsult élettempó pedig ellene hat. Talán ezért is lehet az, hogy a népi ölbeli játékok, melyek nagy fantáziavilágról, sajátos képi és nyelvi világról tanúskodnak, mindenféle erőlködés nélkül születtek és mégis időtállóak. Kreatívak, hiszen csak a gyermekre és egy felnőttre van hozzá szükség. Semmilyen tárgyi eszközt nem igényelnek, mégis összeér bennük ég és föld. Ez a legegyszerűbb egysoros höcögtetőre is igaz. Egyik pillanatban lovasok vagyunk, másikban a gyerekek karja a tarisznyában lévő hurka. A lehetőségek tárháza határtalan és egy-egy mondókát saját forgatókönyv szerint is játszhatunk, mint régen falun is ez megszokott volt. Általuk a felnőttek is ráéreznek a tempóváltások varázsára, hangjuk színes játékára és szunnyadó humorérzéküket is felébreszti, hiszen a végén mindig ott van a csattanó: csikizés, hanyatt döntés, magasba lendítés, lecsúszdáztatás vagy dögönyözés. 
A lényegük a közös és önfeledt együttlét, mely érzelmi biztonságot nyújt, azaz egy biztos ugródeszkát az élet későbbi örömeihez és megpróbáltatásaihoz. Ez az amit, régen tudtak, ma pedig érdemes újra megtapasztalnunk.

Kovács Judit drámapedagógus, Kerekítő foglalkozásvezető, www.kerekito.hu

Felhasznált irodalom: 
Dráma, pedagógia, pszichológia, Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2003. 
Felnőttek és gyerekek-Mit akarunk egymástól?- Pszichológiai írások, Vekerdy Tamás Saxum 2006.

Eddigi látogatók

1226221

Copyright ? 2009-2017 Kerekítő
Ölbeli játékok és mondókák - Baba-mama foglalkozás.
Minden jog fenntartva.

Vásárlási feltételek | Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi szabályzat