Írások

Az ölbeli játékok és az éneklés erejéről

Az ölbeli játékok, melyet a pedagógia bizalmi játékoknak hív, képesek olyan érzelmi közeget teremteni, melyben az egymásra figyelés, a szeretet kifejezése, az anya és a gyermek közötti metakommunikáció fokozottan jelen van. Mindez a kicsik testi-lelki fejlődését szolgálja. Megtalálhatjuk köztük a höcögtetős, lovagoltatós, tenyérsimítós, csiklandozós, arc cirógatós, vonatozós, táncoltatós, hintáztatós, dögönyözős játékokat. Használatuk a hétköznapokban segítik a gyermekeket anyanyelvük elsajátításában, és ezek egyben a korai zenei és érzelmi nevelés alapkövei is.

Jellegzetes felépítésük és meghitt hangulatuk van. Várakozás teli pillanatok, melyek csattanóval, örömteli végkifejlettel zárulnak (paskolással, csiklandozással, dögönyözéssel, lecsúszással, magasba repüléssel…). Fontos, hogy sose maradjon el a csattanó, és elég időt szánjunk az ismétlésre. Így még jobban átélhetik a gyermekek ezeket az önfeledt perceket és a hatás sem marad el.
A közös mondókázás és éneklés, nemcsak a beszédértést, ritmusérzéket fejlesztik. Segítik a világ megismerését, és számos áttételes hatásuk van a személyiségfejlődésre és értelmi képességek alakulására. Ami talán még fontosabb, hogy szoros érzelmi kapcsolatot eredményez gyermek és szülő között. Ezek olyan páratlan pillanatok, amikor megérintjük, megöleljük, cirógatjuk gyermekünket a kezünkkel, és bizony a hangunkkal is körülöleljük. A testközelség, a taktilis ingerek, az élet első éveiben amúgy is nagy szereppel bírnak.

Ezek az első játékformák, melyeket a még beszélni sem tudó gyerekekkel is játszhatunk pár hónapos kortól, akár nagyóvodás korig is. Ezeket a kétszemélyes játékokat a pedagógia kapcsolatteremtő játékoknak is hív. 
Jó, ha belevarázsoljuk magunkat, lassuljunk, gyorsuljunk, színezzük a hangunkkal, hol mélyen, hol magasan, újra és újra. Végén ne spóroljuk meg a lógázást, feldobást, lecsúszdáztatást, döntést, csiklandozást, dögönyözést.
A kicsik érzelmi intelligenciáján túl értelmi fejlődését is támogatjuk a mondókázással. Hiszen nemcsak zenei anyanyelvét tudja elsajátítani népi rigmusok, és ölbeli játékok nyomán, hanem észrevétlen fejleszti anyanyelvi képességeit, szókincsét, beszédértését, beszédészlelését, hallását, kifejezőkészségét, memóriáját, bővíti ismereteit a világról, és kihat a mozgásfejlődésre is.

Vázlatosan összefoglalom, hogy egy egyszerű átéléssel eljátszott ölbeli játék, melyet egészen pici kortól, akár hat éves korig is játszhatunk a mindennapokban, milyen fejlesztő hatással bír és milyen áttételes hatásai vannak a testi-lelki fejlődés különböző területeire:

  • anya-gyermek kapcsolat erősítése, közös önfeledt percek, szemtől szembe, testközelség, érintés
  • érzelmi nevelés, csak rád figyelek hangulat, a mondókák és énekek érzelmi töltése, csattanó megélése, énekekkel a babák érzelmére hathatunk, ha érteni még nem is értik a hallottakat
  • zenei nevelés, dallamok, ritmus, tempó váltások, népköltések, népdalok fontossága, élő énekszó, élő zenei inger
  • koncentrálóképesség, figyelem fejlesztése
  • alkotóképesség és a képzeletvilág megmozgatása (hol fahasábok vagyunk feldarabolásra várva, hol hurka a karunk, vagy zsákokká, lovakká leszünk)
  • memória
  • beszédfejlődés, közelről, szemtől szembe láthatja gyermekünk, amikor a megszokott beszédtempó helyett érthetően artikulálva, ösztönösen lelassulva énekelünk vagy mondókázunk, változatos szókincset rejt az értékes dal és mondókaanyag

Kicsit még az éneklésről, hiszen sok ölbeli játékot énekszó kísér:
Az édesanyák éneke mindig szívből jön és ez a mindennapokban jó hangulatú együttlétekhez vezethet (altatást, vigasztalást, örömeink és bánataink kifejezését segítik az énekek). Mindez nem zenei képzettség kérdése–ajándék gyermekünknek.
Az énekek érzelmi töltésének átélése örömet ad az éneklőnek és a hallgatónak egyaránt. Az éneklő ember hasonlatos a mosolygó emberhez, nem nyugtalan, nem feszült. Kimutatták, hogy mosolygás, nevetés hatására biokémiai folyamatok indulnak el szervezetünkben, örömérzet alakul ki. Az érdekes az, hogy fordítva is működik ez a láncolat, ha mosolyogni kezdünk, hiába nincs jó kedvünk, jobb kedvre derülünk. Így van ez az énekkel is, próbáljuk ki bátran szűkös időkben, valóban derűt hoz. 

Kovács Judit

Eddigi látogatók

1226256

Copyright ? 2009-2017 Kerekítő
Ölbeli játékok és mondókák - Baba-mama foglalkozás.
Minden jog fenntartva.

Vásárlási feltételek | Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi szabályzat