Írások

Kerekítő - külhoni foglalkozásvezetői szemmel, - falun élő anyai szemmel - és szakmai szemmel

Kerekítő foglalkozás vezetői szemmel:

Walus Anita a svájci Kerekítő vezetőjétől pár meglátás: 
Én is írok innen a messzi honból pár gondolatot. 
Az egyik, hogy nagyon nagy szükségét látom, hogy külföldön is működjenek Kerekitő Klubok. Nemcsak az anyukáknak nagyon fontos ez, hanem a gyerekeknek is. A nyelv nagyon meghatározó dolog az életben. Kicsiként a gyerekek a mindennapit és a könnyebbet valasztják. Így sokakat látok, akik nem szívesen használják a magyar nyelvet. Egy ilyen ölbeli klub lehetőséget ad arra, hogy már kicsi kortól a mondókák nyelvét megtanulják és később emlékezzenek rá. Ezek egyben anyanyelvünk zeneiségét és sajátosságait is hordozzák. A testvérekkel is ezt játszhatják, igy a nyelv tovább gördül észrevetlenül is a családban. 
A másik ok, hogy a népdalok és ölbeli játékok felelevenítésére nagy szükség van, hisz nagyrészük feledésbe merült, nehéz segítség nélkül újra felidézni őket. Olyannak érzem ezt a klubot, amit itt Lausanne-ban csinálok, mint a gyereknek az anyatej. Magukba szívják és növekednek. Nagyon jó látni.

Kerekítő Mondókás Móka anyai szemmel:

Barta Lívia foglalkozásvezetőnek írt visszajelzések rédei családoktól: 

Buda-Rácz Éva: 
"Véleményem szerint, nagyon jó dolog ez a baba mama kör. 
Elsősorban a babáknak nagyon jó lehetőség a korosztályukkal való közös játékra, szórakozásra, mókára. A mondókák az édesanyával közös játékok pedig kifejezetten jó hatással vannak az értelmi és érzelmi fejlődésükre. 
Másodsorban pedig nekünk édesanyáknak is lehetőségük van az egymás közötti tapasztatalt cserére, érdekes témák átbeszélésére. Ezenfelül rengeteg mondókát tanulunk, így ezekkel még színesebbé tehetjük az itthoni ölbeli játékok tárházát. 
A foglalkozások nagyon hangulatosak, családiasak. A témák érdekesek és életszerűek. Izgalommal készülünk az következő alkalomra."

Antalné Cseh Anita: 
"Nekünk azért fontos a baba-mama kör, mert valamilyen szinten felkészülünk az óvodára, sokat játszunk, mondókákat tanulunk. Szerintem fontos, hogy a gyermekeket időben felkészítsük a közösségi életre. Másrészt itt ténylegesen csak egymásra figyelünk, miközben játszunk, énekelünk, és ez nagyban hozzájárul az anya-gyermek kapcsolat építéséhez és fenntartásához. 
Mindezt összegezve mi nagyon örülünk, hogy lehetőségünk nyílt egy ilyen közösségbe járni."

Huszár Krisztina: 
"Több okból is szeretek járni, az egyik az, hogy nagyon jó az egésznek a hangulata, légköre. Egy többgyermekes, édesanyánál nem is lehetne jobb vezetőt találni erre. Szívvel-lélekkel, önzetlenül csinálod, ez megtisztelő. 
Egy jól kitalált módszert hoztál nekünk ebbe a kis faluba ,én például már elfelejtettem a mondókák nagy részét így van mód újratanulni. Itthon szépen átadom apukának , a nagyobbaknak , mert mindig kérdezik mit tanultunk és azt játsszák a kicsivel.
 A közösségi élmény is fontos , máshogyan nem járnánk össze , nem ismernénk meg a másikat.
A játék utáni beszélgetéseknek jó témákat hozol. Nekem nagyon fontos ,hogy ha a gyermeknevelésről tanulok valamit az mindig gyerekpárti legyen , mert én probléma esetén mindig a gyerekem fejével gondolkozok először és azután az enyémmel . A múltkori vendégelőadóval, Annával való beszélgetés szerintem sokakat meg tudna győzni arról ,hogy az életben egyetlen igazán értékes dolog van , és az a gyermek. Amúgy Ő is nagyon a szívemből beszélt , tetszett , hogy elfogadja mindegyik gyerekét olyannak amilyenek , és aszerint terelgeti Őket."

Kerekítő szakmai szemmel:

Törekyné Nagy Zsuzsanna kollégám Kerekítő foglalkozásán járt egy szakmabeli anyuka kisgyermekével. Utólag küldött részletes elemzését köszönjük!

Zenei anyanyelvünkön szóltál

Tisztán, szépen csengő hang, lágy hangszerjáték 
-kíváncsian csillogó apró szempárok, tapsra lendülő markocskák, tipegve táncoló lábacskák, mosolygó, pufók - az izgalomtól kipirult - arcocskák, halk anyai dúdolgatás.

Egy röpke fél óra alatt egyetlen délelőtt varázslat született: csoda a Csodáinkkal.

-Reflektáció-

Művészileg színvonalas, a gyermekek fejlettségét nem alábecsülve született értékes alkotásokkal érkeztél. A gyermekek értettek mindent; tudtad: egészen mást és máshogyan kell felkínálni nekik, mint idősebb –már óvodás - társaiknak. A logikusan átgondolt, egymásra épülő játékos mozgással kísért mondókázásban, énekelgetésben a gyermekek és felnőttek közti bensőséges kapcsolat tapintható volt. A néphagyományból válogatott zenei anyag a magyar beszéd hanglejtését, ritmusát követte, így - a zenei fejlesztésen túl - a helyes kiejtés fejlesztését is segítette. 
Mindvégig a gyermekek voltak a főszereplők – a mondókák, dalok szövegeiben ők váltak a szimbólum tárgyává. Játékosan-észrevétlen- történt a fantázia, az esztétikai és a művészi érzék fejlesztése. 
A gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, zenei ízlésének formálása, az éneklés megszerettetése és pozitív élményhez juttatásuk (ami e korosztály zenei nevelésének célja) a foglalkozásodon megvalósult. 
A komplex fejlesztés lehetőségét kiaknáztad, amikor összeállítottad a mondóka- és dal-csokrod. Tudtad, hogy a mondókák és énekek elsősorban az érzelemre hatnak, de jelentős hatással bírnak az értelmi fejlődésre is. A gyermekdalok ritmusából fakadó harmonikus, ismétlődő mozgás pedig elősegíti a mozgáskultúra fejlődését. 
A zenei élmény serkentette a gyermekek képi és irodalmi alkotások iránti esztétikai kíváncsiságát, hatott alkotókedvükre, miközben fejlesztette emlékezetüket, képzeletüket, esztétikusan formálta mozgásukat. 
A ritmikus mondókák, dalos játékok, az énekelgetés, a közös élmény hatással volt a gyermekek társas kapcsolatainak alakulására. 
Az embernek a zene lelki táplálék, és tudjuk, hogy milyen mélyen bevésődnek a kora gyermekkor érzelemmel teli benyomásai, milyen könnyen fénybe burkolják vagy árnyékba vonják egész későbbi életüket. 
A kisgyermek fogékony minden új iránt, így a mondóka és a dal is könnyen utat talál hozzá. Szerettek és ámulattal hallgattak. Viszont a zene iránti fogékonysága veszélyt is jelent, hiszen a kisgyermek nem válogat, nem bírál, befogadja a művésziben értéktelent is.

Tőled/általad értéke(se)t kaptak – csoda történt a Csodáinkkal.

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág 
óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, az Eötvös József Főiskola pedagógia szakos tanára

Eddigi látogatók

1226252

Copyright ? 2009-2017 Kerekítő
Ölbeli játékok és mondókák - Baba-mama foglalkozás.
Minden jog fenntartva.

Vásárlási feltételek | Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi szabályzat