Írások

Mi a játék? Mire jó? Játékelméletek

  • A játék a gyermekek természetes életformája.
  • A játék alkalmazkodási eszköz. Gondolkodást, megismerési folyamatot, önkifejezô-készséget és az alkotóképességet segíti.
  • A játék alkalmazkodási eszköz az evolúció folyamatában.
  • A játék hatálytalanítja a szorongást, félelmet.
  • A játék során a gyermek gyakorolja, tökéletesíti különféle képességeit.
  • A játékban a gyermek megszemélyesíti, megeleveníti világát, vágyait, szándékait és levezeti indulatait.
  • A játék viselkedési normákat közvetít.
  • A játék során kibontakozik a személyiség és oldódnak a gátlások.

Az ember tud dramatizálni, az „olyan, mintha” játék természetes számára. Mindezekből következik, hogy a drámapedagógiai szemléletmód, mely magába foglalja a játékosságot, és a művészettel való nevelést, már egészen kicsi kortól hatással lehet gyermekünk személyiségfejlődésére, valamint a gyermek-szülő kapcsolatára.

Játékelméletek

Az utóbbi 90 évben különböző játékelméletek születtek, kezdve a biológiai megközelítéstől, mely az állatvilágra is jellemző játékkészséget vette alapul, egészen Freudig aki a játékban a vágyak kivetítését, kellemetlen élmények feldolgozását, az élethez való alkalmazkodást látta.
Utánzójátékok, fikciós, fantáziajáték, szerepjátékokat különböztet meg a drámapedagógia. A foglalkozásokon „mintha helyzeteket” teremtünk, átváltozunk mi felnőttek (harangokká, állatokká, széllé és még sorolhatnám). A Kerekítő bábos tornán a bábok sokszor megmozgatják a gyermekek fantáziáját, és a gyerekek kortól, habitustól és pillanatnyi kedvük szerint élnek is a játéklehetőséggel.
Piaget figyelte meg, hogy az utánzás az életkorral párhuzamosan tökéletesedik.
Az utánzás kilenc hetes kortól indul be, rendszeressé a hatodik hónaptól válik. Csak olyan tevékenységek utánzását tudja végezni, melyeket korábban spontán már végrehajtott.
Késleltetett utánzásra egy éves kortól kezdve képes a gyermek.
Másfél, két évesen pedig a modell jelenléte már nem elengedhetetlen feltétel. Ilyenkor már nem pontosan utánoznak, hanem saját belátásuk szerint.
A kétéves gyermek már nemcsak egyes viselkedéselemeket, hanem magukat a személyeket utánozza. Hároméves korban további szereplőket von be a játékba.
Fokozatosan megérti a szerepek összefüggését, s gazdagodik a világról alkotott képe. A Mazsola Játszó foglalkozásokon a mozgásos játékok esetén a gyermekek ösztönös utánzási vágyára építünk. Figyelik szüleik és a nagyobb gyermekek mozdulatait, játékát, raktároznak és előbb utóbb csatlakoznak. Van aki csak otthon, van aki csak sokkal később, akár csak hónapokkal, évekkel később év tükrözi vissza a látottakat, hallottakat. 
Játékkal csak elérni tudunk valamit, elrontani soha, ezért jó ha iskolás korig (sőt később is) játszva tanítjuk gyermekünket, illetve nem is tanítunk, játszunk, hogy tanuljon, játszunk, hogy örömet leljünk. Játszunk, mert játszani jó, mert felnőttként is jó, ha nem felejtünk el játszani. Ebben gyermekeink segítenek nekünk, hiszen a játék nyelve kezdetektől fogva az övék. Egészségesen fejlődő gyermekeknek egészen kisiskolás korig nincs szükségük semmilyen fejlesztésre, tanításra. A szülővel való közös játékkal, zenei ingerekkel, élő énekszóval és szabad mozgáson keresztül maguktól fejlődnek a gyermekek.

A  Kerekítő foglalkozásokon ölbeli játékok, népköltések, népdalok és élő hangszerjáték nyomán születik meg a játék öröme.
Szeretném elhitetni a szülőkkel, hogy nem kell színésznek lennünk ahhoz, hogy bábozzunk, nem kell énektanárnak lenni, ahhoz, hogy születéstől fogva sokat énekeljünk gyermekeinknek, nem kell művésznek lennünk ahhoz, hogy barkácsoljunk, bábot, jelmezt, játékkellékeket készítsünk, mint ahogy nem kell pszichológusnak lennünk ahhoz, hogy boldog gyermekeink legyenek.

Kovács Judit drámapedagógus

Felhasznált irodalom és ajánlott weboldal:
A Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapja: www.drama.hu
- Felhasznált irodalom:
Kaposi László: Drámapedagógiai olvasókönyv
Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó: Dráma Pedagógia Pszichológia 2003., Pedellus Tankönyvkiadó
Baji –Gál Ferencné: Drámapedagógia Alkalmazása 2005., Pedellus Tankönyvkiadó

Eddigi látogatók

1226226

Copyright ? 2009-2017 Kerekítő
Ölbeli játékok és mondókák - Baba-mama foglalkozás.
Minden jog fenntartva.

Vásárlási feltételek | Általános Szerződési Feltételek | Adatvédelmi szabályzat