Összeállította:
Majorné Perger Ágnes írországi Kerekítő foglalkozásvezető

A termőfölddel szoros kapcsolatban élő ember számára mindig meghatározó volt a természet iránymutatása. Ilyen tudás kötődik a Vince-naphoz is. 
A Szent Vincéhez kötődő hagyomány a Villányi borvidékhez közeli Drávaszögből terjedt el. A szőlősgazdák a Vince-nap időjárásából és a metszett “vincevesszők” állapotából jósolták a szüret gazdagságát. A vesszőket üvegbe, melegbe tették, s várták, hogy kihajtson. Ha sok rügy hajt ki, akkor bőségesen lesz bor, ha nem, akkor szomjazás várható… 
Vince napján a szőlőtermelők figyelték az időjárást. Szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermésre jósoltak. A közismert időjárási regula így hangzik:

Hogyha szépen fénylik Vince, 
Megtelik borral a pince.

A moldvai magyaroknál a következő változatot jegyezték fel:

Fényes Vince, tele pince. 
Ködös Vince, üres pince. 

(Bosnyák S. 1980: 119)

A Vince-napi időjárási regula a jugoszláviai magyarok körében így szól:

Ha fénylik Vince, megtelik a pince. 
Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod. 

(Penavin 1983: 109)

A drávaszögi falvakban ún. vincevesszőt metszettek, amit a meleg szobában vízbe állítottak, s abból, hogy mennyire hajtott ki, a következő év termésére jósoltak. A kopácsi gazdák szerint sok bort kell inni ezen a napon, hogy bő legyen a termés (Lábadi 1988a: 294). Mind a vincevessző hajtatása, mind pedig a pincelátogatás a magyar nyelvterület más részein is szokás volt. A Vince-napi borral kapcsolatos hiedelemnek névetimológiai hátteret tulajdonít a kutatás a vinum (’bor’) szóval való rokon hangzás révén. 
A Bács megyei Topolyán a várható kukoricatermésre jósoltak a Vince-napi időjárásból: amilyen hosszú jégcsapok lógnak az ereszen, olyan hosszúak lesznek a kukoricacsövek. 
Sok helyen papot is hívtak, s a tőkékre Isten áldását kérték. A szőlő négy sarkát borral vagy szenteltvízzel öntözték meg. A biztonság kedvéért még babonás fortélyokat is bevetettek, például a bekapáláskor bort rejtettek a föld alá, vagy a szőlősorok végére hurkát, disznósajtot, „gömböcöt” kötöztek, ezzel ösztönözve a szőlőfürtöket a növekedésre. 
A legáltalánosabb azonban a pincejárás hagyománya, a borászok egyik pincéből a másikba járva kóstolták egymás borait és áldomást mondtak/énekelnek a jó termésért.

Mondókák

Hogyha szépen fénylik Vince, 
Megtelik borral a pince.

Fényes Vince, tele pince. 
Ködös Vince, üres pince.

Ha fénylik Vince, megtelik a pince. 
Ha csepeg, csurog, kevés lesz borod.

Vince, ki a borok szentje: a telet tanítja rendre. 
Mint a jó borok a hideget, Vince úgy győzi le a telet.

Ha szent Vintze napja fénylik, meg-telik a pintze, és sok jó bort várhatni. 
Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince.

Régi igazság ez. Igaz-e, jó Vince?

Most, hogy ünnepeljük névnapodon Vincét, 
Telj meg áldással Te, s csorduljon meg pincéd.

Vígan egyél és mulasd az esztendő elejét, de Vincére és Pálra vigyázz!

Forrás: 
www.folkradio.hu 
www.boraszportal.hu

Képek: 
www.boraszportal.hu 
www.wikipedia.org 
www.vylyan.hu